SKIFER - BESKYTTELSE OG VEDLIKEHOLD

Skiferen holder seg fin i generasjoner ved normalt bruk. Her noen tips om hvordan du kan få den rengjort etter montering, beskytte den og holde den fin.

RENSING / RENGJØRING AV SKIFER

Rensing er noe en må gjøre etter legging av skifer og når det kommer flekker fra olje, matrester etc. Når skiferen legges i grus ute, er det sjelden behov for noe mer enn vanning og kosting for å få av skiferstøvet. Skulle det komme en oljeflekk på skiferen som er lagt ute, vil den som regel bli borte av seg selv i løpet av vinteren. Har du det travelt, finnes det løsninger!l 

Det finnes mange ulike rengjørings- og beskyttelsesprodukter i markedet. Stoneart har produkter fra Akemi. Andre produsenter har lignende produkter.

SEMENT- OG FUGERESTER
Ved legging på støpte flater, der en bruker sement eller flislim og fugemasse, kan det bli liggende igjen et slør som du ikke får av med vann. Dette kan fjernes med syre. Skifer lar seg normalt ikke påvirke av syre, men det gjør fuger og planter. Det er heller ikke bra for deg, så vær varsom.

Du får spesialprodukter som er skånsom både mot skiferen, fugene og miljøet. Det er kraftige rengjøringsmiddel til fjerning av mørtel- og kalkrester, sementrester og andre vanskelige belegg. Akemi Sementflekkfjerner løser opp det meste. Litt mildere er Akemi Steinrens

GRØNSKE
Vegetasjonen kan gjøre at skiferen får grønske, sopp og andre organiske stoffer som setter farge på steinen. Med Akemi Antigrønn Power renser du steinen. Akemi Antigrønn Longlife holder organisk smuss unna. Denne påføres helst når steinen er «ny» i områder som er grønskeutsatt.

RUST
Akemi Rustfjerner og Rustfjerningspasta brukes til fjerning av rust som har trukket ned i steinen. Fungerer også til fjerning av overflaterust på syrefast naturstein (som skifer). Beskytter også mot nye rustangrep.

RØDVIN
Vi kjenner ikke noe spesialmiddel for rødvin, men vet at Antigrønn Power fungerer utmerket på flere rødviner fra Italia og Spania. God sjans for at den fungere på andre rødvinsmerker også. Verdt å prøver.

OLJE OG FETT
Søl av olje og fett kan gi noen skjemmende flekker. Utendørs på åpne områder er det god sjans for at de blir borte av seg selv etter en vinter og en solfylt vår. Men med Akemi Olje og Fettrjerningspasta, blir de borte på en drøy halvtime. Kan gi en liten fargenyanse som trolig vil blir borte over tid.

Akemi sementflekkfjerner
Akemi rustfjerner
Akemi olje- og fettfjerner
Akemi steinrens
Akemi anti-grønn

IMPREGNERING

Impregnering av stein er noe av det viktigste som kan gjøres for å bevare, eller sågar forsterke steinens naturlige utseende. Impregnering vil trenge ned i steinen og beskytter den mot oljesøl, organiske farger og annen skitt. Man vil  oppleve at vann i begynnelsen perler av steinen.

Akemi Anti-Flekk er den beste impregnering vi kjenner til. Fungerer på de fleste typer skifer og stein. Virkningen inntrer allerede etter få minutter og utvikler full virkning etter 2-3 timer. Produktet fører i regel ikke til fargeendring av steinen (anbefales å gjøre en test). Impregneringen motvirker at steinflaten trekker til seg fuktighet.

Impregnering er noe vi anbefaler på skifer innendørs. Ute vil den raskt bli svekket av sollyset. Kan fungere bra på overbygde terrasser. 

Akemi anti-flekk

VASK AV SKIFER

Ofte holder det å vaske skiferen med vann. Vil en bruke såpe, er Akemi Steinsåpe å anbefale. Enget for daglig renhold av skifer. Den skader ikke, men forsterker effekten av impregneringen. Ved løpende behandling kommer steinens farge og struktur enda bedre til sin rett.

 

 

Ute er det som regel nok å spyle med vann og koste. En kan også bruke høytrykkspyler – med varsomhet. Fugene på støpte flater kan skades, noe som kan resultere i frostprengning neste vinter. Høytrykkspyler kan også skade impregnering. Skiferen tar normalt ikke skade, men løse sjikt kan flasse av.

 

Akemi steinsåpe

Forskjell på skifer

Skifer er et samlebegrep på en bergsort som er bygget opp på noenlunde samme vis. Fine masser som er samlet i utløpet av forhistoriske elveløp har blitt satt under press og varme. Gjennom prosessen har det blitt til et lagdelt materiale med ulik sammensetning som gir ulike farger og egenskaper. I Lierne nord i Trøndelag ligger en stor forekomst der det utvinnes en lys og en mørk skifer. I deler av bruddet er det skifer som har et «dårlig kløv», d.v.s at den ikke lar seg spalte til skiferheller. Men den kunne sages!  Et nytt produkt – GLACIER – ble skapt.

Glacier er kanskje den hardeste skiferen du kan få. Fuktighet og urenheter trekker ikke ned i skiferen. Når det regner, legger fuktigheten seg som et speil.

GLACIER i tørr tilstand
GLACIER etter et regnskyll

Glacier støter fra seg fuktighet og vesker som ble påført. Dette oppdaget vi sommeren 2020. Etter et uhell med en kaffekopp, så vi for oss en rensejobb. Men når vi skulle gå i gang etter noen dager, fant vi ikke kaffesølet igjen. Vi gjorde da et forsøk med rødvin, kaffe og motorolje. Resultatet ser du under. Sol og litt regn gjorde jobben!