Denne siden er oppdatert på Stoneart.no!

Vi har fått større plass og og flytter innholdet til vår nye hjemmeside.
Trykk på knappen under for å gå til en oppdatert versjon av Stavern – Eventyrlig Oppussing.

Previous slide
Next slide

Norsk skifer på en ny måte!

I den lille havnebyen Stavern i Larvik møter vi familien Brekke. Her er det uteområdet som står i fokus. En overgrodd og sjelløs hage gjøres om til en grønn oase med mange soner for enhver aktivitet.

Det er mye som kan gjøres med 20 tonn stein! Stoneart leverte skiferheller fra Liskifer og samarbeidet med Rocks of Norway som leverte Larvikitt blokker og «solstein».  Helnorsk naturstein – utvunnet og bearbeidet i Norge!

Skiferhellene er norsk skifer på en ny måte! Store sager som skjærer gjennom skiferblokka. Strukturen i skiferen kommer fram med et vakkert marmorert mønster. Hellene er 50 cm brede og opp til 200 cm lange. Dette gir uteplassen et helt unikt uttrykk. 

Hellene som ble brukt i Stavern var 3 cm tykke. Halvor og Gustav la skiferhellene i løpet av et par timer på et dekke av grus. 

Stavern
Sesong 6 – episode 3
Premiere 8. oktober 2020

Se programmet på: 
Viafree >>
Viaplay >>

Nytt produkt av norsk skifer!

Skiferen er et naturprodukt som er hentet ut av berget og bearbeidet med hammer og meisel. Et viktig byggemateriale for våre forfedre. Anvendelig og tilgjengelig fra lokale skiferbrudd over hele landet. Preger fortsatt våre historiske bygg og vårt kulturlandskap.

Saget skifer er et nytt produkt av samme materiale. Like sterkt og holdbart, men i større formater og et moderne og unikt uttrykk.

Et spennende innslag i en flott hage og uteplass, som her fra Eventyrlig Oppussing i Stavern.

En unik skifer - vakker og varig!

Når vi på tradisjonell måte kløver skiferblokka i heller, får vi overflater som kan ha variasjon i farge og struktur. Fra helt slett grå til bølget og glinsende. Likt, men med små forskjeller som gjør norsk skifer vakker og ettertraktet.

Når hammer og meisel er byttet ut med store sager, kommer sjiktene i skiferen fram i overflaten. De danner et «bilde» som er unikt for hver enkelt helle. Det meste av overflaten vil være kvartsitt, noe som gjør den enda hardere enn de vanlige skiferhellene. Hardheten gjør den ekstra motstandsdyktig mot slitasje, søl og forurensning. Noen sommerdager gjorde fikk bukt med motorolje, vin og kaffe!

Pris på skifer til ditt prosjekt?

Få et uforpliktende prisoverslag inkl. fraktpris.

Dette trenger vi for å kunne gi det et prisoverslag:
– Omtrentlig antall kvadratmeter
– Postnummer trenger vi for å kunne beregne frakt.
– Skal det ligge i sand/grus eller på støpt flate

 

Gammelt produkt i ny drakt

Skiferen fra Liskifer har sin opprinnelse mer enn 600 milloner år tilbake i tid. Kloden var i støpeskjeen og kontinentene var ennå samlet. Store elver tok med seg elvesand til havs og gjennom millioner av år bygget det seg opp store lag med kvarts, feltspat og glimmer som ble til sandstein. 

Da landområdene millioner av senere begynte å bevege seg, havnet avsetningene under store fjellmassiv og ble utsatt for enormt trykk og høy varme. Sandsteinen ble til en av våre hardeste bergarter – kvartsittskifer. 

Kloden var i endring. Kontinentene glir fra hvrander og støter sammen igjen. Elvesanden, som er blitt til fjell, presses opp til overflaten. Gjennom årtusener med erosjon kommer skiferen opp i dagen. 

I Lierne Kommune i Nord Trøndelag ligger Liskifer. Skiferforekomsten ligger like ved svenskegrensen og er en del av en stor forekomst av kvartsittskifer. Over grensen i øst, mot Jämtland, brytes Offerdalskiferen, som har mange likheter med Liskifer.

I mange hunder år har skiferarbeideren kløvd skiferen med hammer og meisel der glimmerlagene ga et godt kløv. I 2019 ble hammer og meisel byttet ut med store sager som gir en mye bedre utnyttelse av råvaren og et nytt skiferprodukt!

Larvikitt - Norges nasjonalstein​

Når Eventyrlig Oppussing kommer til Stavern og Larvik, er det ikke mulig å få en mer kortreist stein enn Larvikitt. Fra Larvik havn skipes det ut blokker til hele verden for å foredles til eksklusive produkter for fasade, gulv, benkeplater og monumenter. Mindre enn 10% av steinmassene hadde en kvalitet som var god nok for eksport, og det resterende ble deponert eller brukt som grus eller fyllmasser. 

Torger Linglem i Rocks Of Norway var en av dem som så potensiale i 90%. Han bygget opp en fabrikk i bruddområdet med store knekker og sager for bearbeiding av det som tidligere var avfallsprodukter. Som blokker, trapper og brostein. Noen nøyer seg ikke med det. Som Halvor Bakke. Han ville ha en «solstein» til prosjektet i Stavern og var ute i bruddet og fant den rette steinen. Som ble saget og fraktet ned der den nå ligger i hagen hos de heldige eierne. 

Solsteinen har tre «søsken». Det var en stor blokk, og det ble nok til fire emner. Tre av dem ligger igjen oppe i bruddet. Noe du har lyst på? Kontakt Stoneart, og vi skal gi deg den informasjonen du søker.