Tråkkheller på uteplassen

Skiferherheller kommer i mange formater. Tråkkheller er et «grovere» produkt en belegning og flis (skiferheller). Målene er omtrentlige, og tykkelsen er gjerne 3-5 cm. Det kan være et godt alternativ til bruddskifer og skiferheller på uteplassen.

I dette prosjektet er det brukt mer enn 200 kvadratmeter Alta tråkkheller i størrelse 50×100 cm. Kantene som er formet av skiferøks, ble justert noe ved legging. De er lagt med ca 4 cm avstand (fuger).

Før montering var torva tatt bort og det var lagt på grov grus i bunn. På toppen var det et «settelag» med finere grus (2/5). Høyden på grusen ble justert for tykkelsen på hellene.

Det ble en fint resultat og en flott uteplass på gården.